Cogmed werkgeheugen training

Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining  voor jongens en meisjes die willen leren om in de omgang met anderen op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Kinderen en jongeren hebben soms problemen met hun aandacht en concentratie. Zij kunnen zich met moeite gedurende langere tijd concentreren en zijn snel afgeleid. De Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma met als doel het werkgeheugen te verbeteren. Het werkgeheugen is een systeem dat informatie kort opslaat en bewerkt. In het dagelijks leven gebruiken we ons werkgeheugen bij het onthouden van instructies, het oplossen van problemen, het vasthouden van de concentratie en je niet laten afleiden. De Cogmed Werkgeheugen Training kan kinderen en volwassenen (bijvoorbeeld gediagnosticeerd met ADHD, ASS of leerproblemen) helpen bij het verbeteren van het werkgeheugen, de aandacht en de concentratie.

De training bestaat uit werkgeheugentaken die thuis op een computer uitgevoerd worden. Deze taken lopen op in moeilijkheidsgraad en zijn visueel-ruimtelijk en fonologisch of gecombineerd van aard. De training duurt in principe 5 weken met 5 trainingsdagen per week. Soms zijn er redenen (leeftijd, beschikbare tijd) om te kiezen voor een iets langter traject. Het kind heeft bij deelname ondersteuning nodig van een trainingshulp, meestal één van de ouders. Eens per week zal er vanuit de praktijk contact opgenomen (via beeldbellen) waarbij de voortgang bekeken en bewaakt wordt en er aandacht is voor de transfer naar het dagelijks leven.

Kijk op www.cogmed.nl voor meer informatie.