Praktijk Kita biedt:

Individuele oplossingsgerichte begeleiding
Individuele oplossingsgerichte begeleiding kan ingezet worden als uw kind hulp nodig heeft op het gebied van leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Een oplossingsgerichte aanpak is erg geschikt om kinderen, te ondersteunen om te leren omgaan met voor het kind lastige situaties. Het kind kan in een veilige situatie op basis van het gebruiken van eigen kracht experimenteren met nieuw gedrag en leren emoties de baas te kunnen.
Lees verder

Hulp bij moeite met rekenen, taal, lezen
Soms is niet helemaal duidelijk waarom een kind op school niet zo goed meekomt of is er door langdurige ziekte of een verhuizing een achterstand ten opzichte van de klasgenoten. Een periode van intensieve één op één begeleiding kan dan helpend zijn. Er wordt dan inzichtelijk wat het probleem is en er wordt hard en op positieve wijze gewerkt aan ontwikkeling binnen rekenen, taal of lezen. Het doel is om het kind te laten functioneren op het bij het kind passende niveau, hiaten weg te werken en een positief zelfbeeld te creëren. Dat kinderen hierdoor vaak groeien in Cito scores is nooit het hoofddoel maar vaak zorgt meer begrip, een gestructureerde aanpak en meer zelfvertrouwen wel voor deze groei.

SLiM leren en plannen voor middelbare scholieren.
Er zijn veel middelbare scholieren die hun huiswerk niet effectief aanpakken. Vaak zitten zij niet lekker in hun vel. Soms zijn kinderen dagelijks uren aan het studeren en blijven goede resultaten toch uit, soms doet een kind (te) weinig omdat het niet gemotiveerd is of onvoldoende weet hoe het huiswerk handig aan te pakken. Ook deze kinderen halen vaak geen goede resultaten.
Lees verder