Diagnostiek

Praktijk Kita

Intelligentie onderzoek
Een onderzoek naar intelligentie geeft inzicht in de cognitieve capaciteiten van uw kind. Naast een IQ geeft het informatie over de manier waarop een kind leert en wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontplooien.

Een intelligentie onderzoek kan zinvol zijn als:
- uw kind op school minder goed presteert dan u verwacht op basis van wat u thuis ziet,
- uw kind zegt 'ik snap het wel maar het lukt me niet'
- u een ontwikkelingsvoorsprong verwacht

Binnen Praktijk Kita wordt gebruik gemaakt van de in Nederland ontwikkelde RAKIT-2 en de WISC V-NL

De Rakit-2 brengt het cognitief functioneren van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12,5 jaar) in beeld. Naast een totaal IQ geeft de test ook inzicht in sterk en minder sterk ontwikkelde aspecten van de intelligentie.

De WISC-V-NLis de meest gebruikte intelligentietest in Nederland en is geschikt voor kinderen van 6 tot 16 jaar. De test geeft net als de Rakit een totaal IQ en daarnaast ook inzicht in andere aspecten van de intelligentie.

Afhankelijk van de reden voor het onderzoek maken we in overleg een keuze voor een van beide tests. Voordat het onderzoek plaatsvindt hebben de ouders een uitgebreide vragenlijst ingevuld. In overleg met u als ouder kan ook aan de leerkracht gevraagd worden om informatie over uw kind te delen. Het onderzoek neemt over het algemeen ongeveer 2,5 uur in beslag. Na een korte kennismaking met een of beide ouders in de onderzoeksruimte start het onderzoek. Gedurende dit onderzoek observeert de onderzoeker gericht op concentratie, werkhouding, perfectionisme, faalangst werken onder tijdsdruk etc. U ontvangt binnen 2 weken een uitgebreid onderzoeksverslag. Dit verslag bevat relevante gegevens uit de door ouders (en school) ingevulde vragenlijst, observaties die tijdens afname gemaakt zijn, de uitslag van het onderzoek en adviezen die bijdragen aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Soms geeft een onderzoek naar intelligentie met de daarbij behorende observaties niet voldoende informatie om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Daarom biedt Praktijk Kita ook de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden met een screening naar:
- executieve functioneren (waaronder werkgeheugen, aandacht en concentratie) en/of
- persoonlijkheidskenmerken (als faalangst, motivatie, competentiebeleving, sociale acceptatie, perfectionisme) en/of
- sociaal functioneren.