Individuele oplossingsgerichte begeleiding

Individuele oplossingsgerichte begeleiding kan ingezet worden als uw kind hulp nodig heeft op het gebied van leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Een oplossingsgerichte aanpak is erg geschikt om kinderen, te ondersteunen om te leren omgaan met voor het kind lastige situaties. Het kind kan in een veilige situatie op basis van het gebruiken van eigen kracht experimenteren met nieuw gedrag en leren emoties de baas te kunnen.

De oplossingsgerichte begeleiding helpt uw kind om duidelijk te krijgen wat het graag anders zou willen in zijn/haar functioneren en een plan te maken om de gewenste situatie te bereiken. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van verschillende (speelse) werkvormen. U ziet uw kind groeien in vertrouwen en zijn talenten ontdekken die helpen bij het gewenste gedrag. Oplossingsgerichte begeleiding kan bij veel verschillende vragen ingezet worden In de praktijk zijn al veel kinderen geholpen. Reden voor begeleiding was bijvoorbeeld dat ouders zagen dat hun kind:

  • In contact met andere kinderen heel onzeker was.
  • Snel boos of geïrriteerd was.
  • Gepest werd of juist zelf onhandig was in het contact met anderen (te sturend, te weinig flexibel, onaardig).
  • Ontevreden was met het eigen functioneren. Deze kinderen vinden zichzelf niet slim genoeg, niet aardig genoeg, niet mooi genoeg, ...
  • Moeite had met het verwerken van een moeilijke situatie als scheiding of overlijden.
  • Moeite had met een gestelde diagnose als ADHD, ADD of dyslexie*.
  • Cognitief heel sterk is maar onvoldoende tot leren komt doordat het kind de lat heel hoog legt of niet om kan gaan met eventueel falen.
  • ...
  • ...