Vriendenprogramma

Het vriendenprogramma is in Australië ontwikkeld onder de naam Friends Resilience. Hoewel het woord ‘Friends’ doet denken aan een sociale vaardigheidstraining doet deze training veel meer. Het is een programma waarbij kinderen en jongeren vaardigheden leren waarmee zij hun gedrag, hun gedachten en hun lichamelijke reacties leren herkennen. Kinderen krijgen handvatten om te groeien in weerbaarheid en om angsten, piekeren en spanning de baas te worden. Het programma draagt bij aan emotionele veerkracht zodat het kind om kan gaan met de uitdagende momenten in het leven van een kind.

Omdat kinderen ervarend leren wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. Creatieve werkvormen worden afgewisseld met spel en bewegen.

Het programma is door het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) beoordeeld als ‘preventief effectief’. Het helpt kinderen dus echt!


Het Vriendenprogramma is voor kinderen in de basisschoolleeftijd onder te verdelen in:

Fijn: Vrienden! (5-7 jaar)
De doelen van Fijn: Vrienden! zijn het stimuleren van zelfvertrouwen, het (effectiever) leren omgaan met angstige, boze en verdrietige gevoelens, de emotionele veerkracht versterken en het leren van probleemoplossende vaardigheden.

Vrienden voor het leven (8-12 jaar)
In de training Vrienden voor het leven leren kinderen positiever te denken en daardoor minder te piekeren. Het versterkt de emotionele veerkracht, leert angsten de baas te worden spanningen aan te pakken en het stimuleert het zelfvertrouwen. Daarnaast leert het kind een growth mindset te ontwikkelen en bouwt het probleemoplossende vaardigheden op.

Opbouw van de training:
Het Vriendenprogramma neemt kinderen aan de hand van de letters VRIENDEN mee op reis om te leren hun gedrag, hun gedachten en hun lichamelijke reacties beter te leren kennen en aan te pakken. De letters staan voor:

V; Voel je gevoelens (herken en ken gevoelens bij jezelf en bij anderen; leer woorden geven aan wat je voelt en leer seintjes van je lichaam herkennen bij angst, spanning, boosheid, verdriet en blijdschap.

R; Rust en ontspan jezelf. Kinderen onderzoeken wat voor hen helpt om te ontspannen.

I; Ik kan het! Kinderen leren het verschil tussen gevoelens en gedachten. Zij leren wat de invloed van gedachten is op je gevoelens en op hoe je reageert. Kinderen leren niet helpende gedachten om te zetten in helpende gedachten.

E; Een stappenplan maken. Je hoeft iets dat je lastig of spannend vindt niet in één keer te doen. Juist door het op te delen in kleinere stappen kun je de stap aangaan. Kinderen leren in deze fase om oplossingsgericht te denken.

N; Naasten. Wie staan er naast en om jou heen als steunteam? Kinderen leren na te denken over wie hun steunfiguren kunnen zijn, van wie ze kunnen leren en hoe zij zelf een goede vriend voor een ander kunnen zijn.

D; Doe je oefeningen. Het gaat hier om het oefenen en toepassen van het geleerde in verschillende situaties.

EN; En Lach! Herhaling van het geleerde en een positieve afsluiting.

De groepstraining omvat 6 bijeenkomsten voor kinderen van 5-7 jaar en 8 bijeenkomsten voor kinderen van 8-12 jaar. In overleg kan de training ook individueel gevolgd worden.